Här presenterar vi löpande information om hur projektet fortlöper. Ambitionen är att vi skall ha ett färdigställt utegym i Hunnebostrand september / oktober 2022.

Hösten 2021

 • Projektstart
  • Projektetgrupp etableras
  • Mål och vision formuleras
 • Första vända med offerter inhämtas från tre olika leverantörer
 • Arbetet med att få sponsorer påbörjas
 • Identifiering av potentiella bidragsgivare
 • Hemsida för projektet skapas (by Fretek Systemutveckling)

2022 Januari - April

 • Löpande arbete med att skaffa sponsorer
 • Flera genomgångar med leverantörer
 • Bidrag sökes hos Thordénstiftelsen, Sotenäs kommun och RF Sisu Västra Götaland ( vi får ja hos alla)
 • Uppmätning av markytan för gymmet
 • Några enskilda studiebesök på andra gym
 • Infoträff med föreningarnas medlemmar där de gavs möjlighet att vara med och välja redskap och utformning

Maj

 • Val och upphandling av träningsredskap görs
  • Klart! 31/5. Det blir samma leverantör som leverat utegymmet till Munkedal. Lite av de redskap vi valt till
   • Stocklyft (marklyft)
   • Chins räcke
   • Bröstpress (bänkpress)
   • Knäböj
   • Situps
   • Armgång
   • Rygglyft
   • Benlyft
   • Singelstockar (axlar)

Du kan se några filmer på youtube som visar användning av leverantörens redskap

September

 • Markarbete, prel start v 37
 • Montering av träningsredskap v 38-39
 • Invigning