Tidsplanen är i dagsläget ganska grov men målet är att vi skall ha ett färdigställt utegym i Hunnebostrand augusti/september 2022.

Maj

  • Val och upphandling av träningsredskap
  • Markarbete påbörjas

Augusti

  • Markarbete slutförs

Augusti/september

  • Montering av träningsredskap
  • Invigning