Här presenterar vi löpande information om hur projektet fortlöper. Ambitionen är att vi skall ha ett färdigställt utegym i Hunnebostrand november 2022.

Hösten 2021

 • Projektstart
  • Projektetgrupp etableras
  • Mål och vision formuleras
 • Första vända med offerter inhämtas från tre olika leverantörer
 • Arbetet med att få sponsorer påbörjas
 • Identifiering av potentiella bidragsgivare
 • Hemsida för projektet skapas (by Fretek Systemutveckling)

2022 Januari - April

 • Löpande arbete med att skaffa sponsorer
 • Flera genomgångar med leverantörer
 • Bidrag sökes hos Thordénstiftelsen, Sotenäs kommun och RF Sisu Västra Götaland ( vi får ja hos alla)
 • Uppmätning av markytan för gymmet
 • Några enskilda studiebesök på andra gym
 • Infoträff med föreningarnas medlemmar där de gavs möjlighet att vara med och välja redskap och utformning

Maj

 • Val och upphandling av träningsredskap görs
  • Klart! 31/5. Det blir samma leverantör som leverat utegymmet till Munkedal. Lite av de redskap vi valt till
   • Stocklyft (marklyft)
   • Chins räcke
   • Bröstpress (bänkpress)
   • Knäböj
   • Situps
   • Armgång
   • Rygglyft
   • Benlyft
   • Singelstockar (axlar)

Du kan se några filmer på youtube som visar användning av leverantörens redskap

September

 • Markarbete, prel start v 37

Oktober

 • Markarbetet fortskriver enligt plan. Det visar sig vara väldigt blött så kommunen kommer upp och röjer upp i ett intilliggande dike. Det finns massa fina stenar i schaktmassorna som kommer användas till en liten mur som vetter mot rinken. Alla gjutrören (66st) har placerats ut och det blir en yta om 50m2 i ena hörnet som blir tom. Här finns det möjligheter för framtida utvecklingsmöjligheter. Exempelvis en klätterställning till barn.

November

 • Montering av redskapen.
 • Bygglov lämnas in för att få till en mur mot rinken. Detta medför en extra kostnad om 15 000kr men vi har fått in lite mer sponsormedel. Det blir kanonfint med denna mur.
 • 18 November gjuts det. Efter detta är gjort är det sist monteringen samt samt sista marklagret som skall på plats, sedan är det bara att börja träna.