Trenden att röra sig ute blir allt starkare. Vårt mål är att skapa ett NATUR-gym för alla, oavsett ålder eller träningsnivå. Ett naturligt steg i detta är en etablering av ett utegym i en naturskön miljö som blir tillgänglig för alla. Ett naturgym ger möjligheter för alla i Hunnebostrand att bedriva en varierad träning över hela året och bidrar till ökat välmående!

Med det centrala läget intill motionsspår/vandringsled, boulebanor, fotbollsplan, idrottshall och hockeyrink samt i anslutning till en parkeringsplats för området, skapas förutsättningar för många i Hunnebostrand och Sotenäs kommun att nyttja anläggningen.

Anläggningen kommer att vara anpassad till rörelsehindrade och yngre barn.

Ideskiss

Ideskiss på hur det kan tänkas se ut