Var med oss och förverkliga NATURgym. Som sponsor kommer ditt namn eller ditt företags namn finnas med på våra sponsorskyltar som sätts upp runt gymmet. Nedan en principskiss på hur sponsortavlan kommer se ut. 

 

Ladda ner informationsfolder

Ladda ner sponsoravtal

 

 

 

Principskiss över sponsortavlan