Det finns många utegym i Sverige. Det som vi vill trycka på som är unikt för vårt utegym är fem nycklar:

Vårt utegym skall byggas av NATURMATERIAL.

Skapa förutsättningar för att utegymmet skall kunna användas ALLA säsonger.

Det skall vara en TRYGG plats att vistas och motionera på.

Du som motionär skall kunna UTVECKLAS utifrån dina förutsättningar.

Utegymmet skall vara en naturlig RÖRELSEKORSNING.