Projektet har per 2022-04-02 säkrat över 350000kr i finansiering vilket innebär att vi kan starta.

  • 50000:- i bidrag från Thordénstiftelsen.
  • 100000:- Sotenäs kommun anläggningsbidrag.
  • 155000:- från riksidrottsförbundet (RF-SISU Västra Götaland)
  • ca 50000:- i sponsorbidrag från företag och privatpersoner
  • 30-40000:- från inblandade föreningar.

Nu hoppas vi att även du är med och ger ett litet bidrag. Läs mer om detta under Bli sponsor. Mer pengar innebär fler träningsredskap och finare ytor.